ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αφίξεις Τουριστών: Ιούνιος 2019

Αφίξεις Τουριστών: Ιούνιος 2019

Αφίξεις Τουριστών -0,3%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2019 ανήλθαν σε 509.662 σε σύγκριση με 511.073 τον Ιούνιο 2018, σημειώνοντας μείωση 0,3%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 1.631.023 σε σύγκριση με 1.645.149 την αντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας μείωση 0,9% (Πίνακας 1).

Ανάλυση μεταβολών

Οι αφίξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 5,1% τον Ιούνιο 2019 σε σχέση με τον Ιούνιο 2018 ενώ παρατηρήθηκε και 12,5% μείωση από τη Σουηδία. Οι αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, σημειώνοντας ελαφριά αύξηση 0,1%, ενώ οι αφίξεις από το Ισραήλ σημείωσαν σημαντική άυξηση της τάξης του 39,7%. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Κυριότερες χώρες

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Ιούνιο 2019, με ποσοστό 32,5% και ακολουθούν η Ρωσία με 23,0%, το Ισραήλ με 6,5% και η Σουηδία με ποσοστό 4,4% (Πίνακας 2).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιούνιο 2019 ήταν για ποσοστό 86,4% των τουριστών οι διακοπές, για 9,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 4,4% επαγγελματικός (Πίνακας 3).

Πίνακας 1

Χώρα

συνήθους

διαμονής

Ιούνιος

Ιανουάριος – Ιούνιος

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2019/18

Αφίξεις τουριστών

% μεταβολή 2019/18

2017

2018

2019

2017

2018

2019

ΣΥΝΟΛΟ

472.450

511.073

509.662

-0,3

1.463.206

1.645.149

1.631.023

-0,9

Αυστρία

4.268

4.251

5.159

21,4

15.880

16.868

16.796

-0,4

Βέλγιο

2.348

3.221

2.765

-14,2

10.576

12.321

9.863

-19,9

Γαλλία

2.772

2.476

2.666

7,7

16.269

15.501

12.764

-17,7

Γερμανία

18.363

16.289

16.332

0,3

77.753

84.785

69.328

-18,2

Δανία

4.995

4.802

4.408

-8,2

12.937

14.651

13.784

-5,9

Ελβετία (περιλ. Λίχτενσταϊν)

6.685

8.101

7.317

-9,7

20.350

27.098

24.447

-9,8

Ελλάδα

18.185

19.036

15.094

-20,7

81.913

94.706

87.509

-7,6

Ηνωμένο Βασίλειο

150.532

165.477

165.600

0,1

511.344

560.840

562.996

0,4

Ισραήλ

28.044

23.814

33.276

39,7

91.147

93.447

104.175

11,5

Λίβανος

8.010

8.973

7.346

-18,1

18.386

21.645

18.116

-16,3

Νορβηγία

9.303

9.673

8.883

-8,2

18.655

20.781

23.476

13,0

Ολλανδία

3.979

4.116

4.170

1,3

14.961

16.408

17.100

4,2

Ουκρανία

7.382

10.013

12.892

28,8

19.228

28.126

38.301

36,2

Πολωνία

8.471

11.556

10.793

-6,6

23.640

39.243

33.761

-14,0

Ρωσία

129.890

123.327

117.001

-5,1

332.982

317.388

303.402

-4,4

Σουηδία

21.136

25.413

22.238

-12,5

52.142

63.038

59.923

-4,9

Φινλανδία

2.547

4.228

3.711

-12,2

7.610

11.282

10.567

-6,3

Άλλες

45.540

66.307

70.011

5,6

137.433

207.021

224.715

8,5

 

Πίνακας 2

 

Χώρα συνήθους

διαμονής τουριστών

                     Ποσοστό (%)

Ιούν. 18

Ιαν.–  Ιούν. 18

Ιούν. 19

Ιαν.-   Ιούν. 19

Ηνωμένο Βασίλειο

32,4

34,1

32,5

34,5

Ρωσία

24,1

19,3

23,0

18,6

Ισραήλ

4,7

5,7

6,5

6,4

Σουηδία

5,0

3,8

4,4

3,7

Γερμανία

3,2

5,2

3,2

4,3

Ελλάδα

3,7

5,8

3,0

5,4

Ουκρανία

2,0

1,7

       2,5   2,3
Άλλες χώρες

25,0

24,5

25,0

24,9

 

Πίνακας 3
Σκοπός ταξιδιού

Ποσοστό (%)

Ιούν. 17

Ιούν. 18

Ιούν. 19

Διακοπές

86,2

86,4

86,4

Επίσκεψη σε συγγενείς & φίλους

10,3

8,7

9,2

Επαγγελματικός

3,5

4,9

4,4

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Τουρίστες: Θεωρούνται οι επισκέπτες που παραμένουν τουλάχιστον μία νύκτα στην Κύπρο.

Αφίξεις τουριστών: Ο όρος αναφέρεται σε αριθμό επισκέψεων και όχι σε αριθμό ατόμων. Αυτό διαφέρει με την έννοια ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει περισσότερες από μία επισκέψεις τη δεδομένη περίοδο αναφοράς.

Πηγή στοιχείων και κάλυψη

Τα στοιχεία προκύπτουν από την Έρευνα Ταξιδιωτών η οποία διεξάγεται στις αφίξεις και αναχωρήσεις των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, καθώς και από διοικητικές πηγές όπως τις μηνιαίες αφίξεις στα λιμάνια.

Η έρευνα καλύπτει όλα τα άτομα που περνούν από έλεγχο διαβατηρίων στα λιμάνια και αεροδρόμια της Κύπρου και αναφέρονται στην ελεγχόμενη από το κράτος περιοχή. Δεν περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που έρχονται και φεύγουν παράνομα μέσω λιμανιών και αεροδρομίων της κατεχόμενης περιοχής της Κύπρου.

Η αναγωγή των στοιχείων γίνεται με βάση στοιχεία που αποστέλλονται στη Στατιστική Υπηρεσία από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και από τις λίστες επιβατών των πλοίων, καθώς και στοιχεία που αποστέλλονται από το Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής της Αστυνομίας Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Τουρισμός