ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Αδειοδότηση Εγκατάστασης Μικρών Ιδιωτικών Μονάδων Αφαλάτωσης

Πληροφορείστε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος ανακοίνωσε ότι δέχεται αιτήσεις για αδειοδότηση μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης.

Στόχος του μέτρου είναι η διευκόλυνση εγκατάστασης μικρών ιδιωτικών μονάδων αφαλάτωσης παραγωγής μη πόσιμου νερού για την εξυπηρέτηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ξενοδοχείων, γηπέδων γκολφ, υδροπάρκων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων για παραγωγή μέχρι και 1.500 κυβικών μέτρων ημερησίως.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων στην υποβολή της σχετικής αίτησης, ο Οδηγός Αδειοδότησης και Διάγραμμα Διαδικασίας Αδειοδότησης βρίσκονται στο σύνδεσμο: http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/wdd.nsf/All/9AA132ECB83A524CC22583220018C26B?OpenDocument

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη διαδικασία χορήγησης των αδειών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μιράντα Αυγουστή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, στο τηλέφωνο 22609259 και email: mavgousti@wdd.moa.gov.cy.

1_ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΔΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ