ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Διάλεξη ΟΕΒ «Διείσδυση ΑΠΕ και ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου».

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 09 Μαΐου 2018, στα γραφεία της ΟΕΒ, στη Λευκωσία, διάλεξη με τίτλο «Διείσδυση ΑΠΕ και ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου».

Η ΟΕΒ είχε προσκεκλημένο ομιλητή τον Δρ Ηλία Κυριακίδη, ιδρυτικό μέλος του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «ΚΟΙΟΣ» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο οποίος παρουσίασε νέες τεχνολογίες για παρακολούθηση του ηλεκτρικού δικτύου καθώς και για βέλτιστη ένταξη των ΑΠΕ, που θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος.

Ακολούθως, ο Δρ Ρογήρος Ταπάκης, Βοηθός Μηχανικός Αγοράς, στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ανέλυσε τις βασικές παραμέτρους του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου σε συνάρτηση με τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες πιο κάτω:

Παρουσίαση_Δρ. Ηλίας Κυριακίδης
Παρουσίαση_Δρ. Ρογήρος Ταπάκης