ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15, 2019

Αναθεωρημένα Τέλη της Υπηρεσίας Μέτρων και Σταθμών

Πληροφορεισθε ότι η Υπηρεσία Μέτρων και Σταθμών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 «Οι περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2018. Οι πιο πάνω...

Μελέτη για τις Επιστροφές και Αποζημιώσεις ΦΠΑ σε Επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG TAXUD) διεξάγει μελέτη με θέμα τις επιστροφές και αποζημιώσεις ΦΠΑ (VAT refund / reimbursement process). Στόχος της μελέτης η οποία έχει ανατεθεί από την Ε.Ε. σε συμβουλευτικό οίκο, είναι η αξιολόγηση...

Ανακοίνωση του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα αναφορικά με το άρθρο 90 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, δεν θα γίνονται αποδεκτές για εγγραφή, επιβαρύνσεις που αναφέρονται σε :...