ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10, 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. Θέμα: ο περί της Ρύθμισης της Διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016 Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί