ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20, 2018

Νέο νομοθετικό πακέτο για τον Κλάδο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τροποποιητικών νόμων και κανονισμών. Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  

ΕΥΡΩΚΕΡΔΟΣ: «Χρίστος Μιχαηλίδης: Να ανασχεδιάσουμε το οικονομικό μοντέλο της Κύπρου»

  Συνέντευξη του Προέδρου της ΟΕΒ κ. Χρίστου Μιχαηλίδη στο οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό ΕΥΡΩΚΕΡΔΟΣ.