ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14, 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ. Θέματα: Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018. Ο περι Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος του 2018. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμος του...

Η Κύπρος ανακτά την έκτη έδρα στην ΕΟΚΕ

Με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28/11/2018, οι έδρες της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) αυξάνονται από 5 σε 6. Οι έδρες της Κύπρου στην ΕΟΚΕ κατά την ένταξη της...