ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 28, 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 μ. Θέμα: Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – θα ορισθεί