ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΟΥΛΙΟΥ 3, 2018

Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

Το Συμβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης ενέκρινε την αναθεωρημένη Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων, ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πρόνοιες της αναθεωρημένης Οδηγίας στόχο έχουν να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. Θέμα: Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2018. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Μάρκος Καλλής