ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΟΥΝΙΟΥ 15, 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 26 Ιουνίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ. Θέματα: 1. Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2018 2.  Οι...

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων των καταναλωτών με τις επιχειρήσεις, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει συντάξει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΚΚΔ). Το τελικό κείμενο του ΚΚΔ έχει διαμορφωθεί μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους...