ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 10, 2018

Επιτόκια που εφαρμόζονται στον Νόμο 123(Ι)/2012 – 08/01/2018 για την Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει τα πιο κάτω επιτόκια για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, ως αυτά ορίζονται στον Νόμο 123/(Ι) του 2012 με τίτλο «Νόμος που...