ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 19, 2017

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) – Προκαταρκτικά στοιχεία για το 2017

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) Προκαταρκτικά στοιχεία για το 2017 Κατόπιν σχετικής μελέτης που έχει διεξάγει η αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, και για σκοπούς έγκαιρου προγραμματισμού...