ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 30, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, 1 Νοεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου, 2017 και ώρα 8:00 π.μ Θέμα: Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Αντώνης Φραγκούδης

Εγκαθίδρυση και επαλήθευση Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) στην ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο υιοθέτησης της πολιτικής της για την ενέργεια και το περιβάλλον, προχωρά στην υιοθέτηση αριθμού δράσεων με στόχο την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Μία από αυτές τις...