ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ. Θέμα: Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εκπρόσωπος ΟΕΒ-...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, 2017

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, 2017 και ώρα 8.00 π.μ. Θέμα: Ο περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμος του 2017. Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολύβιου