ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 24, 2017

Η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος της ΟΕΒ σε εκπαίδευση στην Ολλανδία

Ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία απαιτεί την υιοθέτηση νέων μέτρων και δράσεων που επικεντρώνονται στην αποδοτική χρήση φυσικών πόρων, ώστε ο χρόνος ζωής να επεκτείνεται μέσα σε όλο τον κύκλο της οικονομίας,...

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00 π.μ Θέματα: (α) Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. (β) Οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών...