ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 18, 2017

Δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορά την εγγραφή παραγωγών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Ο Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (HHE) αναπτύσσεται γρήγορα και εξαπλώνεται σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ρεύμα...

Νέο ηλεκτρονικό εργαλείο στην ΕΕ «Αναζήτηση εταιρείας»

Εγκαινιάστηκε το ηλεκτρονικό εργαλείο  «Αναζήτηση εταιρείας» της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη. Αυτό επιτρέπει την αναζήτηση και πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, βασισμένες στα εθνικά μητρώα επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Οδηγία...