ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Day

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5, 2011

Καταβολή Ετήσιου Τέλους εταιρειών

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει όλες τις εταιρείες Μέλη της ότι, η καταβολή του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350.00) για όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες (σύμφωνα με το Άρθρο 391 του Κεφ....