ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσια ακρόαση των Νέων Κανονισμών Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος διοργανώνει την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 και ώρα 09:30 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης του Τμήματος Γεωργίας, δημόσια ακρόαση των Νέων Κανονισμών Αποβλήτων από Κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Το προσχέδιο των κανονισμών βρίσκεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/All/791F31071B96FE30C22583EF003EC30D?OpenDocument