ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας CSR Cyprus και Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Υπογράφηκε σήμερα στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (OEB), Μιχάλη Αντωνίου, Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του Κυπριακού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Cyprus) και του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου.

Το Πλαίσιο καθορίζει την συνεργασία των δύο Φορέων στους τομείς της συμμετοχής των νέων σε ευρωπαικά προγράμματα, την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου και την συνεργασία για τον σχεδιασμό πολιτικής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων.