ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Νέα πρωτοβουλία της ΟΕΒ και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο για την Κυκλική Οικονομία

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο ανακοινώνουν ότι στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Πράσινης Εβδομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνουν Εκδηλώσεις/Πρωτοβουλίες που αφορούν την Κυκλική Οικονομία.

Στόχος είναι η συγκέντρωση και προβολή καλών πρακτικών από κυπριακές επιχειρήσεις και οργανισμούς που διευκολύνουν τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Ακόμα επιδιώκεται η καταχώρηση και διάχυση σχετικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται από οποιονδήποτε, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, οργανισμών αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου για την κυκλική οικονομία, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την προστασία του πλανήτη. Η Πράσινη Εβδομάδα της Ε.Ε. και οι εκδηλώσεις στην Κύπρο για την κυκλική οικονομία θα γίνουν μεταξύ 4 Ιουνίου και 10 Ιουνίου 2018.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την κοινωνία να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και κυκλική οικονομία, όπου οι φυσικοί πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο.

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο καλούν όσες επιχειρήσεις, βιομηχανίες, οργανισμούς, τοπικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους φορείς υλοποιούν δράσεις και πρακτικές που συνεισφέρουν στο «κλείσιμο του κύκλου», να τις μοιραστούν με κάθε ενδιαφερόμενο. Οι δράσεις αυτές μπορούν να καταχωρηθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα για την κυκλική οικονομία, που ετοιμάσθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και παράλληλα να διοργανώσουν «ανοικτές μέρες ενημέρωσης» ή άλλες εκδηλώσεις για ενημέρωση και προώθηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγράψουν τις καλές πρακτικές ή τις εκδηλώσεις τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα κυκλικής οικονομίας, μέχρι τις 25 Μαΐου 2018 στον σύνδεσμο: http://cypruscircular.oeb.org.cy/.

Στα πλαίσια της πιο πάνω πρωτοβουλίας, διοργανώνεται από την ΟΕΒ, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Δήμο Στροβόλου Ημερίδα με τίτλο «Ανοιχτός διάλογος: Κλείνοντας τον κύκλο των πλαστικών». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2018, μεταξύ των ωρών 09:00 και 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.