ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 8.15 π.μ.

Θέμα:  1. Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που αφορούν τον τομέα         της  παιδείας

2. Η μη εφαρμογή των Διακρατικών Συμφωνιών μεταξύ Κύπρου – Κίνας και Ρωσίας για Αμοιβαία Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών στις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπρόσωπος ΟΕΒ –  Κυριάκος Αγγελίδης