ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 9 Μαίου 2018

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη 9 Μαίου 2018 και ώρα 9.30 π.μ.

Θέμα: – Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
– Ο περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
– Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 2017

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Kυριάκος Αγγελίδης