ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου Βιομηχανίας & Τουρισμού
Τρίτη 15 Μαρτίου 2016, ώρα 9.00πμ
Θέμα:
Περί εταιρειών Νόμος του 2016 (Τροποποιητικός) (Αρ.2)
Εναρμονιστικό Νομοσχέδιο