ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ημερίδα «Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής»

‘Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής’
Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, ώρα 08:00 – 15:00

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία

To Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων το Κυπριακό και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σας προσκαλούν στην Ημερίδα ‘Σχεδιάζοντας τη Βιομηχανία της Νέας Εποχής’.

Σκοπός της ημερίδας είναι η διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να αναδειχθούν
τα προβλήματα της βιομηχανίας και να προσδιοριστούν οι δράσεις για την περαιτέρω στήριξη και
ανάπτυξη της.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν τέσσερα παράλληλα εργαστήρια τα οποία
θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

1. ‘Doing Business’ (Επίλυση των Διαρθρωτικών Προβλημάτων της Βιομηχανίας, Υποδομές για
Βιώσιμη Ανάπτυξη/ Παραγωγή, Βελτίωση Βιομηχανικού/ Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος)
2. ‘Ψηφιοποίηση και Δεξιότητες’ (Ψηφιοποίηση της Βιομηχανίας, Ανάπτυξη Νέων Δεξιοτήτων
και Ενίσχυση / Αναβάθμιση Υφιστάμενων Δεξιοτήτων)
3. ‘Χρηματοδότηση’ (Ενίσχυση της Πρόσβασης στη Χρηματοδότηση)
4. ‘Εμπόριο και Εξωστρέφεια’ (Ενίσχυση της Πρόσβασης στις Αγορές / Εξωστρέφεια, Εξαγωγές
και Επενδύσεις)


Πρόσκληση

Προκαταρτική ατζέντα

Δελτίο Συμμετοχής