ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Ημερίδα «Ανοιχτός διάλογος: Κλείνοντας τον κύκλο των πλαστικών»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και ο Δήμος Στροβόλου διοργανώνουν στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη φετινή Πράσινη Εβδομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερίδα με τίτλο «Ανοιχτός διάλογος: Κλείνοντας τον κύκλο των πλαστικών».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουνίου 2018, μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπροσώπων από βιομηχανίες, επιχειρήσεις, τοπικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις νέες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πλαστικά απόβλητα, τις προκλήσεις και τις βέλτιστες λύσεις και πρακτικές για τη μετάβαση της Κύπρου σε μια ανταγωνιστική, κυκλική οικονομία, μέσα από την ορθολογική διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων.

Κάθε χρόνο, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές παράγουν 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων, αλλά λιγότερο από το 30% συλλέγεται για ανακύκλωση, ενώ το 31% καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Πολύ συχνά, ο τρόπος με τον οποίο τα πλαστικά παράγονται, χρησιμοποιούνται και απορρίπτονται, συνεπάγεται σπατάλη φυσικών πόρων, σε αντίθεση με μια κυκλική προσέγγιση, από την οποία προκύπτουν πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αντιμετωπίσει το ζήτημα, υιοθέτησε τον Ιανουάριο του 2018, τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα πλαστικά. Η νέα στρατηγική για τα πλαστικά αναμένεται να επιφέρει βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα πλαστικά προϊόντα σχεδιάζονται, παράγονται, χρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 4 Ιουνίου σε αυτό τον σύνδεσμο.

Πρόσκληση
Πρόγραμμα Ημερίδας