ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ)

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική και Καταστατική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) η οποία για την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 4.00 μμ, στα Γραφεία της ΟΕΒ στη Λευκωσία.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε επίσης και την Αίτηση Εγγραφής στο Σύνδεσμο.